eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikaty
  Informacja o zmianach w metodach szyfrowania od 31.03.2024r.
Wyłączymy na stronach logowania eBankNet oraz eCorpoNet symetryczne metody szyfrowania (ciphers) które są uznawane za niewystarczająco bezpieczne.
Oznacza to, że nie będą mogli Państwo zalogować się do systemów bankowości elektronicznej:
 • z niewspieranych oraz niespełniających podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów operacyjnych (np. Windows 7 i Windows 8 i 8.1)
 • z niewspieranych przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer poniżej wersji 10 w 2012r., Firefox poniżej wersji 26 wydanej w 2013r., Chrome poniżej wersji 30 wydanej w 2013r., Opera poniżej wersji 17 wydanej w 2013r., Safari poniżej wersji 8 wydanej w 2014r.).

Zmiany wejdą w życie w dniu 31 marca 2024r.


  Zasdy bezpieczeństwa
Logowanie do systemu internetowego Banku Spółdzielczego w Mrągowie odbywa się za pomocą podania loginu, hasła służącego do logowania oraz kodu autoryzacyjego SMS. W sytuacji gdy na ekranie logowania bądź bezpośrednio po wprowadzeniu danych do logowania pojawi się prośba o podanie innych danych, przerwij proces logowania i skontaktuj się z pracownikiem Banku Spółdzielczego w Mrągowie. UWAGA! Jeżeli wygląd strony logowania wzbudzi Twoje zaniepokojenie, ZANIM SIĘ ZALOGUJESZ, skontaktuj się z pracownikiem Banku Spółdzielczego w Mrągowie pod numerem tel: 89 741 54 62.

Bank nigdy nie będzie wymagał od Ciebie podania:

 • kilku kodów jednorazowych jednocześnie,
 • kodu jednorazowego w trakcie rozmowy telefonicznej nawiązanej przez osobę podającą się za pracownika Banku,
 • kodu jednorazowego do potwierdzenia adresu IP dla Twojego komputera,
 • danych karty płatniczej, takich jak: numer karty, data ważności i kod CVV, podczas korzystania z serwisu internetowego.